Voorwaarden voor het plaatsen en verwijderen

Artikel 1   Uitgangspunt is dat de constructies worden geplaatst op een vlakke stevige, droge en
onverharde ondergrond met voldoende ruimte voor de constructie(bouwborden).
Voor de BudgetBuster, Teaser en SignWing dient de ondergrond vlak en verhard te zijn.

Artikel 2   Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de locaties door de opdrachtgever op
schrift te zijn gesteld of te zijn uitgezet. Locaties dienen vooraf bij ons bekend te zijn.
Bij voorkeur een contactpersoon ter plaatse.

Artikel 3   De locaties dienen goed toegankelijk te zijn voor zwaar materieel (vrachtauto).

Artikel 4   Het verwijderen van ondergrondse obstakels zoals puin, oude grondankers, betonpoeren,
boomwortels e.d. en het afvoeren van overtollige grond is niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5   Wachttijden, oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden worden, indien deze leiden tot
meerkosten worden verrekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6   Alle prijzen zijn exclusief eventuele hak-, breek-, snoei en/of sloopwerkzaamheden.
Meerkosten worden op basis van nacalculatie verrekend.

Artikel 7   Uitgangspunt is, dat alle noodzakelijke vergunningen en ontheffingen door de opdracht-gever
worden verzorgd.

Artikel 8   Bij weersinvloeden zoals vorst en harde wind behouden wij ons het recht voor de geplande
plaatsingsdatum te verzetten.

Artikel 9   Visser Print & Sign stelt zich niet aansprakelijk voor schade bij windkracht 8 of
hoger, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10   Visser Print & Sign stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of
voorwerpen in welke vorm dan ook veroorzaakt door omwaaien en/of afbreken van de constructie.

Artikel 11   Schade aan het doek door toedoen van derden is voor risico van de opdrachtgever.
Reparatie en herstelwerkzaamheden van het doek komen dan ook rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12   Rijbaanafzettingen en mobiele actiewagens worden door de opdrachtgever ter beschikking
gesteld, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13   Van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen dient de opdrachtgever voorafgaand
aan de werkzaamheden eerst een KLIC melding te doen (geldt alleen voor bouwborden).

Artikel 14   Afmelding van de huur dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden.

Artikel 15   Verwijdering vindt plaats binnen 3 weken na schriftelijke opdracht.

© Copyright 2022 BudgetBusters.nl onderdeel van Visser Print & Sign