• 2453
  • 0

Dusinksweg!!! It geet on

Het gaat door en op zijn Fries gezegd ‘It geet on’. Die uitdrukking kreeg landelijke bekendheid toen na vele jaren zonder Elfstedentocht een lang gekoesterde wens in vervulling kwam. Dat geldt zeker ook voor de Dusinksweg, want dat is een gebed, gelukkig niet zonder, maar wel met een lang einde. Bij de eerste plannen voor de nieuwe woonwijk Brookhuis is er al over gepraat om het woon-werkverkeer voor de bewoners van deze nieuwe Ootmarsumse wijk via de Dusinksweg te leiden. Daarvoor moest de straat wel verbreed en veiliger worden om daar de tweede ‘rondweg’ om Ootmarsum te realiseren. Ook voor het toenemende landbouw – en vrachtverkeer leek het een prima oplossing. Iedereen weet inmiddels dat het al met al een kleine vijftien jaar heeft gekost om er nu definitief ‘It geet on’ te horen. Het is de tweede fase van de Dusinksweg, die uitgevoerd gaat worden door de Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) uit Zwolle. De eerste fase vond plaats in 2014 en dat betrof het stuk tussen de Rossummerstraat en de Vijfsprong. Het andere gedeelte kon niet direct worden aangepakt en dat had te maken dat de gemeente het financieel nog niet kon betalen en er was nog geen overeenstemming met grondeigenaren.


Tweede fase
In 2015 hebben het college (22 sept.) en de raad (3 nov.) besloten dat gestart kon worden met de tweede fase van de Dusinksweg. Voor dit majeure project is in de begroting € 2,5 miljoen gereserveerd. In februari 2016 is de projectgroep gestart met haar werkzaamheden en zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners en organisaties (stadsraad en buurtschapsraad; SNMO en bedrijvencontact). Op 21 juni 2016 heeft het college besloten dat het fietspad ter plekke van de bestaande weg gaat komen en een nieuwe rijbaan ernaast.

Op 29 november 2016 heeft het college het besluit genomen dat de wegfunctie ongewijzigd blijft (en dus 60 km/u). Eind 2016 is een subsidieaanvraag bij provincie Overijssel (DUV&V: Decentrale Uitkering Verkeer & Vervoer) ingediend. In mei 2017 is bekend geworden dat aan het project een DUV&V bijdrage van ruim € 5 ton is toegekend (doch maximaal 25% van de projectkosten). De diverse procedures zijn in 2016 en 2017 doorlopen, zoals bestemmingsplan, grondverwerving, alle overleggen/afstemmingen, vergunningen en het technische ontwerp van het project. Er heeft afstemming plaatsgevonden met provincie Overijssel, het Waterschap en Gasunie & NAM. Daarnaast overleg met de ‘lokale’ leidingbeheerders. Begin 2018 wordt bekend dat er een extra DUV&V bijdrage van € 1,5 ton is toegekend (maar nog steeds tot een maximum van 25% van de projectkosten). In maart 2018 wordt een archeologische opgraving gedaan, waarbij men zoekt naar resten van het oude Erve Dusink. Veel wordt niet gevonden. Eind maart 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden;

Eind april 2018 zijn de grondruilingen geformaliseerd. In april 2018 is de openbare aanbestedingsprocedure afgerond, waarbij KWS Infra uit Zwolle de laagste inschrijver was met een bedrag van bijna € 9 ton. De totale projectkosten komen waarschijnlijk rond de € 2 miljoen uit.

Werkzaamheden starten op 22 mei
Op 22 mei, de dag na Pinksteren, worden de werkzaamheden gestart door KWS. De aannemer begint bij de Vijfsprong waar ook de oversteek voor fietsers komt. De nieuwe Dusinksweg komt aan de Ootmarsumse kant te liggen en wordt aangelegd door weilanden, waardoor het project in relatief korte tijd kan worden gerealiseerd. De ‘oude’ Dusinksweg wordt ingericht als fietspad. De aansluiting op de Denekamperstraat wordt in verband met de veiligheid een kleine 100 meter verder naar de Ootmarsumse kant aangelegd. Deze driesprong krijgt zowel op de Dusinksweg als de Denekamperstraat middengeleiders. Als alles volgens planning verloopt worden de werkzaamheden eind september afgerond. In die periode wordt het snelverkeer omgeleid via de Oldenzaalsestraat, Almelosestraat, Rondweg en Denekamperstraat. Voor fietsers gelden andere omleidingsroutes, die met borden worden aangegeven.

Opluchting
Betrokkenen reageren opgelucht dat de plannen voor verbreding van de Dusinksweg nu doorgaan. Dat geldt voor zowel de gemeente als de aanwonenden, maar zeker ook voor Ootmarsum waar met name de Oldenzaalsestraat en Almelosestraat van veel vrachtverkeer wordt verlost.

Bron: Inenomootmarsum.nl

© Copyright 2022 BudgetBusters.nl onderdeel van Visser Print & Sign