• 1773
  • 0

Bouwborden gebiedsontwikkeling geplaatst

Vandaag zijn op 6 locaties in Assen bouwborden geplaatst van Mijn Buurt Assen. Ze geven de wijkontwikkeling aan in Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt. Deze wijken krijgen de komende jaren een flinke impuls door de gezamenlijke aanpak van de gemeente Assen, Woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn.

Bestaande woningen krijgen een frisse, nieuwe uitstraling. Dit gebeurt deels door renovatie en deels door sloop en nieuwbouw. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met energiebesparende maatregelen. Zodra woningen zijn opgeknapt, wordt de omgeving aangepakt. Dit gebeurt in samenspraak met de omwonenden. Nadat zij hebben aangegeven wat beter kan in de wijk, wordt een plan gemaakt voor herinrichting van de wijk. Dan gaan het bijvoorbeeld over aanpak van de verkeersveiligheid, recreatiemogelijkheden (welke ommetjes zijn nu wel of niet te maken?), parkeervoorzieningen, het groen en andere zaken die belangrijk zijn voor inwoners in hun buurt. Straten worden dan weer netjes gemaakt, parkeerproblemen aangepakt, voldoende groen aangebracht etc.

De bouwborden staan op drukke toegangswegen naar de verschillende wijken. Op elk bord staat een verwijzing naar de website van Mijn Buurt Assen voor meer informatie. Elke wijk die grootschalig wordt aangepakt, heeft een eigen pagina en een eigen slogan.

Bron Mijnbuurtassen.nl

© Copyright 2022 BudgetBusters.nl onderdeel van Visser Print & Sign